Apel 6/VIII/2020

do konsultantów krajowych w dziedzinach stomatologii o pilne opracowanie wytycznych dla gabinetów dentystycznych w związku z pandemią COVID-19

Apel 4/VIII/2020

w sprawie braków w zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej w związku z pandemią koronawirusa COVID-19

Apel 1/VIII/2020

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronowirusa COVID-19 Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do wszystkich o:

Uchwała 102/VIII/2020

w sprawie: zmiany uchwały Nr 55/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia składu Pocztu Sztandarowego Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Uchwała 535/VIII/2019

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Marszałkiem Województwa Śląskiego umowy na przekazanie środków na refundację kosztów czynności administracyjnych w związku z kierowaniem przez Beskidzką Izbę Lekarską stażystów do odbycia stażu podyplomowego w 2019 roku.
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland